ราคาแอร์ Samsung

 
ราคาปรับขึ้นลงได้ / Price may change

ราคารวมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ ทุกอย่างแล้ว / Installation included

 
     SAMSUNG                             BTU                Full Price            Promotion
S-INVETER R32
AR10TYHYB 9000 18,000 14,900
AR13TYHYB 12000 19,000 16,000
AR18TYHYB 18000 26,500 21,900
AR24TYHYB 21500 32,500 27,900

 

 
 
 
Visitors: 7,553