ราคาแอร์ carrier

ราคาปรับขึ้นลงได้ / Price may change

ราคารวมติดตั้ง รวมอุปกรณ์ ทุกอย่างแล้ว / Installation included

 

CARRIER RANGER                BTU                   FullPrice              Promotion
42ABF010 9400 9400 12,500
42ABF013 12200 17,900 13,500
42ABF018 18300 24,900 18,900
42ABF025 25000 31,900 24,900

 

   CARRIER GEMINI                 BTU               Full Price             Promotion

      (INVERTER)

42TEVGB010 8500 18,900 13,500
42TEVGB013 12000 19,900 15,500
42TEVGB018 18000 25,900 21,500
42TEVGB024 20400 32,900 25,500
42TEVGB028 25200 35,000 30,500

 

   CARRIER X                       BTU                  Full Price            Promotion

   inverter Plus

42TVAB010 9200 21,900 19,500
42TVAB013 12200 23,900 20,900
42TVAB018 18000 31,500 27,900
42TVAB024 20400 35,900 32,500
42TVAB028 25200 40,000 37,500
42TVAB030 27200 45,900 42,900
42TVAB033 30000 48,000 44,500
42TVAB036 36000 51,000

47,500

 

 

 

 

Visitors: 7,553